Starptautisks seminārs ICYNENE specialistiem par Blower Door tehnoloģiju pielietošanu

2016. gada 11.-12. augustā Mažeiķu pilsētā (Lietuva) notika starptautisks seminārs par Blower Door tehnoloģiju pielietošanu ēkas hermētiskumu pārbaudes nolukos pirms un pēc ēkas siltināšanas. Semināru saviem izplatītājiem Eiropā organizēja Kanādas uzņemums ICYNENE. Praktiskā seminārā piedalījās māju siltināšanas speciālisti no Lietuvas, Ukrainas, Baltkrievijas, Igaunijas un Somijas.

Semināru vadīja IRBESTspeciālisti. Divu dienu semināra laikā pēc teorētiskajiem pētījumiem notika praktiskas nodarbības - tika veikti divu energoefektīvu ēku salīdzinošie spiediena testi jeb Blower Door pārbaudes.

Īpašs paldies jāsaka uzņēmējam Juodasis Gintaras UAB.