Telpu hermētiskuma pārbaudes

integrityIntegritātes testēšana telpām aprīkotām ar gāzes ugunsdzēšanas sistēmām.

Gāzes ugunsdzēšanas sistēmas (GUDS) darba princips

Gāzes ugunsdzēšanas sistēmas (GUDS) darba princips ir speciāla nedegošas gāzes padeve ugunsgrēka vietā, kā rezultātā  tiek samazināta skābekļa koncentrācija telpā, kā arī vides temperatūra.

Ļoti būtiska gāzes ugunsdzēsības sistēmas priekšrocība ir tas, ka gāze neietekmē  elektro  un enerģētisko  sistēmu darbību. Līdz ar to rodas iespēja likvidēt ugunsgrēku tādās vietās kā serveru telpas un elektrisko sadales skapju telpas, nekaitējot elektroierīču darbībai. Tas ir īpaši svarīgi, lai nodrošinātu aizsardzību informācijas sistēmām, serveriem , datu centriem, arhīviem, muzejiem un citiem objektiem, kuru īpašums un iekārtas ir jutīgas pret mitrumu. Ugunsdzēsības sistēmas ar ūdens sprinkleriem nodrošina tikai minimālu aizsardzību un nepasargā īpašumu un iekārtas, kas atrodas aizsargātās telpās.

Lai izmantotu  gāzes ugunsdzēšanas sistēmas ir jānodrošina noteikts telpas blīvuma līmenis - ir nepieciešams ne tikai izveidot vajadzīgo vielas koncentrāciju telpā, bet arī noturēt šo koncentrāciju noteiktā laikā periodā ar mērķi novērst atkārtotu aizdedzi.

Lai noteiktu telpas hermētiskumu, kas ļauj saglabāt vielas vajadzīgo koncentrāciju noteiktā laikā periodā, ir nepieciešams izmantot Blower Door metodi (saskaņā ar standartiem NFPA 2001 pielikums C un ISO 14520 pielikums E). Šādi testi ir jāveic ne tikai uzstādot GUDS, bet ir jāatkārto katru gadu, kā arī katru reizi pēc darbu veikšanas, kas ietekmē telpas perimetra veselumu (piemēram, elektromontāžas darbi ).

Blower Door

Blower Door testa rezultāti tiek izmantoti, lai aprēķinātu maksimālo spiedienu, kas tiks radīts GUDS izlādēšanas laikā, kas savukārt dod iespēju aprēķināt spiedienu uz sienām un pārliecināties, ka radītais spiediens nesabojās logus, durvis un interjera apdari telpās.

Blower Door ierīce parasti sastāv no šādām daļām :

  • Durvju panelis, īslaicīgi montējams durvju ailē testēšanas laikā - tas ir nepieciešams testēšanas ventilatora uzstādīšanai;
  • Kalibrēts ventilators, kas rada gaisa plūsmu un izmēra spiedienu telpās;
  • Divu kanālu diferenciālais manometrs, kas ļauj izmērīt gaisa plūsmu un veikt nepieciešamos aprēķinus bez datora palīdzības;
  • Ventilatora ātruma vadības bloks (vadību var īstenot arī ar manometru).

Ventilators pūš gaisu uz/no telpas, lai novērtētu norobežojošās konstrukcijas gaisa caurlaidību. Manometrs mēra spiedienu, kuru izveido ventilators, un aprēķina caur ventilatoru plūstošo gaisa plūsmu.

Rezultāti tiek apstrādāti, izmantojot profesionālo programmatūru FanTestic Enclosure Integrity . Pēc tam, kad noplūdes daudzums ir noteikts, programmatūra aprēķina laika periodu, kurā saglabājas minimāla  gāzes koncentrācija (aprēķins tiek veikts pēc NFPA un ISO standartos norādītajām formulām).

Standarta NFPA punkts 6.6.1.

Standarta NFPA  6.6.1. punkts pieprasa, lai operators, kas veic šādus testus, būtu atbilstoši apmācīts un sertificēts. Operatoram jābūt vismaz otrā līmeņa sertifikātam, lai veiktu testus ar vienu ventilatoru, un vismaz trešā līmeņa sertifikātam testiem, ja tiek izmantoti divi vai vairāk ventilatori. Visu operatoru, kuri izgājuši apmācību un saņēmuši atbilstošus sertifikātus, kontaktinformācija tiek ievietota RETROTEC mājās lapā, norādot  operatora sertifikātu līmeņus.

http://retrotec.com/support/testers