Termogrāfija un siltuma zudumu vietu noteikšana

Termogrāfiskā apsekošana

Savlaicīga termogrāfiskā apsekošana ļauj ekonomēt energoresursus un samazināt siltuma zudumus. Savlaicīgi veikta būves ārsienu un jumtu apsekošana un atklāto defektu novēršana, ļaus paaugstināt būves energoefektivitāti un ietaupīt kapitālieguldījumus dārgās iekārtās un materiālos.

Blower Door tehnoloģija

Ar termogrāfijas palīdzību tiek konstatētas: mitruma kondensēšanās vietas, bojāti betona paneļi, siltuma zudumu veidošanās caur šuvēm, apkures sistēmu bojājumi. Bojājuma konstatēšana ļauj lokalizēt defektu un veikt nepieciešamās darbības defekta novēršanā. Pateicoties Blower Door tehnoloģijai gaisa filtrācijas atklāšana ar termovizora palidzību ir iespējama arī vasaras laikā. Mūsu galerijā var pārliecināties par šīs metodes efektivitāti.